Groepsbegeleiding

Als ik een aantal van uw medewerkers on the job mag Opleiden, Begeleiden, Coachen en Trainen (OBCT), dan start ik altijd met een gezamenlijke inventarisatie van de belangrijkste verbetermogelijkheden en doelen binnen uw team/afdeling. U benoemt een aantal medewerkers die door mij begeleid gaan worden gedurende x periode.

Tijdens deze periode:

  • faciliteer ik wekelijkse groepsbijeenkomsten en intervisie
  • deel ik mijn theoretische kennis en praktijkervaring
  • laat ik de medewerkers een plan van aanpak en 2-wekelijkse voortgangsmonitor invullen, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig
  • bespreken we de voortgang incl. eventuele knelpunten
  • dragen we zorg voor de intern benodigde draagvlak, MT voorstellen en presentaties
  • geef ik continue 1 op 1 begeleiding indien de medewerkers vragen hebben of vast lopen
  • dragen we samen zorg voor het tijdig opleveren van de gewenste resultaten

Mocht u hier meer over willen weten, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.