Top 10 faalfactoren waarom projecten niet of maar gedeeltelijk slagen

40% van de projecten slaagt niet of slechts gedeeltelijk, met frustratie tot gevolg.

Waarom denk je dat dit is?

Zie hieronder de top 10 faalfactoren die het meeste voorkomen:

1. Gebrek aan ervaring: projectleiders/projectteams kunnen soms te maken krijgen met projecten waarvoor ze niet voldoende ervaring hebben. Dit kan leiden tot onzekerheid en een verhoogd risico op fouten.

2. Meerwaarde project(resultaten) is niet duidelijk: men snapt de nut en noodzaak van het project niet. Hierdoor is er te weinig draagvlak om een bijdrage te leveren aan het project.

3. Onvoldoende budget: er is te weinig budget om het project succesvol af te ronden. Dit kan leiden tot vertragingen en/of minder kwaliteit van het werk als het project wordt afgeraffeld.

4. Er worden teveel projecten tegelijk opgepakt: hierdoor zien mensen door de bomen het bos niet meer (zeker als dit gepaard gaat met onrealistische deadlines). Dit kan leiden tot stress, vertragingen en een verhoogd risico op fouten.

5. Tussentijdse koerswijzigingen: soms kunnen de eisen/wensen van een project veranderen tijdens de uitvoering ervan. Dit kan leiden tot vertragingen en extra werk.

6. Onvoldoende betrokkenheid opdrachtgever: de opdrachtgever:

  • voelt zich niet écht verantwoordelijk voor het succes van het project
  • delegeert alle verantwoordelijkheden naar beneden
  • ligt ’s nachts niet wakker als het project tegenslag heeft
  • is niet van het begin tot het einde van het project betrokken
  • heeft onvoldoende mandaat/gezag om veranderingen door te voeren of om beslissingen te nemen ten behoeve van het project.

7. Niet leren van gemaakte fouten: er vindt niet voldoende (interne/externe) evaluatie plaats. Hierdoor worden signalen niet (tijdig genoeg) opgepakt om bij te sturen binnen het project.

8. Niet werken met mijlpalen: het helpt enorm voor de motivatie om steeds toe te werken naar een projectresultaat (oftewel een mijlpaal), waarbij je met elkaar iets moois hebt gerealiseerd. Je viert het succes (hoe klein/hoe groot het ook is) en dan ga je verder met het volgende op te leveren projectresultaat. Werk je niet met mijlpalen, dan kan dit leiden tot verminderde motivatie en productiviteit.

9. Onvoldoende communicatie: goede communicatie is essentieel voor het succes van een project. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot misverstanden en fouten. Een aantal voorbeelden:

  • Er wordt onvoldoende bij de klant door gevraagd wat nu echt de bedoeling is.
  • De waarom vraag wordt niet vaak genoeg gesteld.
  • De klant informeert het projectteam niet goed genoeg, waardoor A wordt opgeleverd terwijl het B moest zijn.

10. Onvoldoende kennis/nazorg bij “livegang”: er wordt bijv. een nieuw systeem geïmplementeerd, maar de medewerkers worden niet voldoende getraind en opgeleid om hier goed mee te kunnen gaan werken. Dit geeft vervolgens allerlei frustraties omdat het nieuwe systeem niet lijkt op te leveren wat men er aan de voorkant van had gehoopt. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op fouten.

Reflecteer en stuur bij waar nodig

Op het moment dat je eigen project niet goed loopt, dan kan het handig zijn om bovenstaande top 10 faalfactoren er nog eens bij te pakken.

Waar knelt precies de schoen als het gaat om jouw project?

Als je hier het antwoord op weet, dan kun je vervolgens gericht aan de slag.

Bijvoorbeeld door de betreffende knelpunten bespreekbaar te maken binnen je projectteam en/of met je opdrachtgever.

Natuurlijk heb je niet alles in de hand, maar om deze faalfactoren te voorkomen, is een goede projectleider, een sterk projectteam én het gebruik van de juiste projectmanagement tools wel echt cruciaal.

In hoeverre ben jij al een goede projectleider?

Vul bijgaande zelfassessment in en scoor jezelf.

Je krijgt 41 stellingen te zien, waarbij je mag aangeven in hoeverre die voor jou van toepassing zijn.

De antwoorden die je geeft, ontvang je naderhand ook in je mailbox.

Vragen of opmerkingen?

Wil je hier nog eens over doorpraten of sparren over een projectmanagement vraagstuk?

Plan dan hier een strategie gesprek met me in.